Wat is ICF?

De naam ICF staat voor International Christian Fellowship. Deze naam drukt uit dat de kerk van Jezus Christus niet beperkt tot of gebonden is door één of enkele culturen, talen, enz., maar culturele grenzen overstijgt. In de kerk van Christus zijn mensen verenigd door het geloof in Jezus Christus, hun Verlosser. Als zodanig zijn ze ook aan elkaar gegeven, met alle onderlinge verschillen die er zijn. Samen vormen ze de kerk van Christus.

In 2019 is vanuit de Samenwerkingsgemeente CGK-GKV-NGK Deventer het initiatief opgekomen om een te bouwen aan een nieuwe interculturele geloofsgemeenschap.