Wat is ICF?

De naam ICF staat voor International Christian Fellowship. Deze naam drukt uit dat de kerk van Jezus Christus niet beperkt tot of gebonden is door één of enkele culturen, talen, enz., maar culturele grenzen overstijgt. In de kerk van Christus zijn mensen verenigd door het geloof in Jezus Christus, hun Verlosser. Als zodanig zijn ze ook aan elkaar gegeven, met alle onderlinge verschillen die er zijn. Samen vormen ze de kerk van Christus.

Onder de naam International Christian Fellowship zijn wereldwijd diverse interculturele kerken en groeperingen actief. Ook in Deventer is er sinds jaar en dag een gemeenschap, waaraan deze naam is vergund. Deze gemeenschap is ontstaan vanuit internationaal studentenwerk. Voor meer informatie verwijzen we naar de vermelding op deze pagina.

In 2019 kwamen ontwikkelingen in de Samenwerkingsgemeente CGK-GKV-NGK Deventer, een gevoel van roeping van een voorgangersechtpaar, en contacten met diverse mensen van buiten de kerkelijke gemeente, samen in het initiatief om een nieuwe interculturele (wijk)kerk te gaan vormen. Dit initiatief presenteert zich op deze webpagina.