Nieuwsflits 23-1-2020

Dag allemaal,

Graag breng ik jullie op de hoogte van de volgende nieuwtjes:

  • Gebedsavond: 27 januari
  • Maaltijd: 1 februari
  • Inspiratie
  • En verder

Gebed

Op woensdag 15 januari hebben we met een aantal van ons samen gebeden om de voortgang van het werk. Het was een mooie avond. Het gebed verenigt. Samen ontdekten we nieuwe perspectieven en hebben we daarin Gods zegen en leiding ervaren. Het zou mooi zijn als deze ontmoetingen een vaste plek in ons midden mogen krijgen. Er is meteen een volgende avond gepland: maandag 27 januari, om 19:30 uur, komen we weer bij elkaar bij de fam. Andrews, Lange Dijk 67, 8121 PV Olst. Als de groep groter wordt dan 12 personen, moeten we splitsen. Graag dus even aangeven als je komt bij johna6334@gmail.com.

PS. als het over gebed gaat: via Whatsapp delen we gebedsonderwerpen. Heb je je nog niet aangemeld? Je komt in de groep voor gebed door hier te klikken.

Er is ook een gespreksgroep. Klik op je telefoon op deze link en stel je even voor.

Samen eten

We willen in de komende tijd vooral de interculturele maaltijden blijven organiseren. Ieder is welkom op 1 februari in de Koningskerk, 18:30 – 20:30 uur.

Neem zelf wat te eten mee. Lukt dat niet? Dat is niet erg, want er is vast wel genoeg. We gaan ook zingen, muziek maken en bidden, en we overdenken een tekst uit de bijbel.

Wie verwachten we allemaal? We hopen dat velen die betrokken zijn bij de nieuwe interculturele kerk zullen komen. Voor de kinderen is er ook iets te doen. En van de jongeren uit onze gezinnen, en hun vrienden, willen we ook graag horen wat deze ontmoetingen voor hen kunnen betekenen. Voel je ook vrij om vrienden uit jullie omgeving mee te nemen. Kortom: welkom allemaal!

Inspiratie

Om inspiratie op te doen zijn er diverse kansen.

A.s. zaterdag 25 januari is er een werkconferentie ‘Kerk op de rand’ in Utrecht. Misschien dat er nog iemand is die er gebruik van wil maken? Info: https://kerkzijnopderand.nl/.

Op donderdag 13 februari is er een verkenningsavond pionieren van de cgk. Info: https://cgk.nl/project/verkenningsavond/.

Op zaterdag 21 maart is er in Veenendaal een avond van de St.Gave, ‘Now you see mee’, 20.00-21.30 uur. Info: https://www.gave.nl/event. Er zijn al een aantal mensen die daar belangstelling voor hebben getoond. Gaat je met de auto, en heb je nog ruimte in de auto? Of zoek je juist een plaatsje? Doe even een berichtje aan ons.

En verder…

Er komen steeds meer contacten over culturele grenzen heen. Vooral vluchtelingen in het azc hebben vaak behoefte aan contact. Zou u/jij zo nu en dan een bezoekje willen brengen, en zo een relatie opbouwen met een vluchteling? Geef het even door!

Moderamen en kerkenraad van de Koningskerk zullen in de komende weken zich buigen over de nodige afspraken voor de nieuwe interculturele gemeente, met name wat mijn rol betreft. We hopen dat daarmee een goede basis voor het werk gelegd kan worden.

Er is ook een Facebook-pagina gemaakt voor onze nieuwe (wijk)gemeente. Ga naar https://www.facebook.com/icfdeventer.

met hartelijke groet,
Evert Everts
everts@everin.net