Samen op zondag

A.s. zondag 8 maart hopen we elkaar te ontmoeten. Om samen te eten, te bidden en te zingen. Als je de kerkdienst in de Koningskerk bezoekt, blijf je om eerst koffie te drinken. Je mag ook na de dienst komen, tussen ongeveer 11.30 en 12.00 uur. We gaan na de koffie de lunch gebruiken. We willen tijd maken om een woord van God te horen, een getuigenis te delen en samen te bidden en te zingen.

Voor de lunch wordt gezorgd. Wil je wat meenemen? Graag! Een pakje koekjes of fruit zijn vooral welkom!


We vormen een kerk van diverse culturen, om samen te leven met God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

We leven met elkaar mee, in vreugde en verdriet. We willen onze zorgen bij God brengen. Gebedsonderwerpen:

  • Vluchtelingen die langdurig vastzitten in een tijd van grote onzekerheid.
  • Iran, dat zwaar getroffen is door het corona-virus.
  • Om Gods leiding bij de ontwikkeling van onze nieuwe kerk.

In de Koningskerk wordt op 8 maart het Heilig Avondmaal gevierd. De leden van de kerk en gasten in de dienst, die belijdenis van het geloof in Jezus Christus hebben afgelegd en gedoopt zijn, en in de eigen gemeente welkom zijn aan de tafel van de Heer, worden uitgenodigd om naar voren te komen en brood en beker te gebruiken.