Weekupdate 20-3

Wij maken plannen, maar in deze tijd maken we mee dat er zomaar een streep door gezet wordt. Vanwege de dreiging van het coronavirus worden vrijwel alle gezamenlijke activiteiten afgelast. Ook in de Koningskerk. Het bericht dat deze week aan alle gemeenteleden verzonden is, kunt je hieronder lezen. De samenkomst van 26 maart gaat ook niet door.

Juist in deze omstandigheden is het goed om contact met elkaar te houden. Tijd om bij te praten, ervaringen en zorgen te delen en aandacht te hebben voor hen die eenzaam en/of in verwarring zijn door de negatieve gevolgen van corona. Om elkaar te troosten vanuit Gods Woord, en samen Zijn naam aan te roepen in gebed.

Daarvoor willen we ook graag de mogelijkheden van internet gebruiken. Op zaterdag 21 maart, vanaf 19.30 uur, willen we elkaar ontmoeten via Zoom. Om hieraan deel te nemen vanuit je kamer is internet nodig, en de Zoom-app van tevoren te installeren. Klik op de link, en volg de aanwijzingen.

Zoom installatie en ontmoeting: https://zoom.us/j/474936487

Hieronder het bericht dat deze week aan alle gemeenteleden verzonden is: 


Bericht van de Koningskerk Deventer

Aanvullende maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus

Geliefde broeders en zusters,

Afgelopen zondag heeft de Nederlandse overheid de maatregelen tegen de bestrijding van het coronavirus verder aangescherpt.

We hebben als kerkenraad gezocht naar een haalbare en passende oplossing voor ons kerkelijk leven in de komende periode. Tot nader bericht zullen er op zondag geen erediensten plaatsvinden. Het streven is om iedere zondag om 10.00 uur een overdenking en voorbede uit te zenden via kerkomroep.nl en kerkdienstgemist.nl. We weten nog niet of dit ook iedere zondag gaat lukken maar we houden u op de hoogte.

Alternatieven
Er zijn gelukkig verschillende mogelijkheden om online of op televisie een kerkdienst te volgen. De Evangelische Omroep zendt op NPO2 kerkdiensten uit en via kerkomroep.nl of kerkdienstgemist.nl zijn er veel verschillende diensten te bekijken. Voor de kinderen is er materiaal beschikbaar via debijbel.nl/bijbelbasics of creatiefkinderwerk.nl

Zie naar elkaar om
In onze gemeente vinden we het onderlinge contact en het omzien naar elkaar erg belangrijk. Wij roepen u daarom op om op elkaar te letten in de wijken. Zorg ervoor dat sociale afstand geen sociaal isolement wordt. Heeft u hulp nodig, vraag dan binnen uw wijk om hulp. Bid voor elkaar, kijk naar de noden in de eigen wijk maar ook in uw eigen buurt en kijk waar u van betekenis kunt zijn. Schroom niet om ook de predikant te bellen als u daar behoefte aan heeft.

In deze bijzondere tijden bidden we u toe dat u Gods bescherming en nabijheid ervaart, ook als u zich kwetsbaar voelt of als u bang of onrustig bent. Laten we ook bidden voor de regering, voor alle hulpverleners en voor alle mensen die een taak hebben in deze processen. Vertrouwen op God is het belangrijkste wat ons te doen staat.

Zijn er vragen of opmerkingen, heeft u behoefte aan een gesprek of gebed? Neem dan contact op met uw wijkpredikant, -ouderling, -diaken of de -coördinator. Indien het nodig is zullen wij u nader informeren.

Namens de kerkenraad