Nieuwsbrief 26-2-2020

Er is veel gebeurd, en daarom is het belangrijk jullie even goed bij te praten. Sommigen ontvangen deze nieuwsbrief voor het eerst, omdat ze pas toegevoegd zijn aan de lijst. Welkom!

Besluit kerkenraad Koningskerk

Op 12 februari heeft de kerkenraad het besluit genomen dat wij, Rina en Evert Everts, tijd krijgen om te werken aan de vorming van een nieuwe interculturele (ICF) gemeente in Deventer. Evert gaat er drie dagen per week voor aan de slag, eerst voor een periode van twee jaar.

We zijn blij en dankbaar dat er zoveel draagvlak is voor het voorstel, zowel bij mensen van binnen als van buiten de kerk.

Voorbereidend team

Dit jaar komt eens per maand het Voorbereidend Team (VT) bij elkaar om te spreken over onze visie en om plannen te maken voor de interculturele gemeente. Het VT is zo breed mogelijk samengesteld. Er doen broeders en zusters van verschillende kerken en culturen mee.

Een belangrijk doel is om op zeker moment te komen tot de vorming van een Kernteam (KT) dat de leiding op zich zal nemen van de nieuwe gemeente. Willen jullie ervoor bidden dat hier goede voortgang in gemaakt zal worden?

Samenkomsten

In februari zijn tweemaal samenkomsten gehouden met maaltijd, bijbel en gebed. De opkomst was goed.
Meer lezen…

We zien deze samenkomsten als de kernactiviteit van de nieuwe gemeente in de komende tijd. Het doel is om elkaar beter te leren kennen en met elkaar mee te leven. We hopen te groeien in aantal, maar ook in onze band met Christus. En dat het gebed samen steeds belangrijker wordt, muziek en zang meer vreugdevol, en dat we meer kunnen betekenen voor onze kinderen, onze jongeren en onze medemensen.

De volgende keer is op zondag 8 maart, om 11:30 uur, na de ochtenddienst in de Koningskerk.

Gebed

Regelmatig komen betrokkenen bij ICF Deventer samen om met elkaar te bidden. Het zou mooi zijn als dit nog mag groeien. Wil iemand tijd en ruimte beschikbaar stellen om samen te bidden? Geef het even door, dan maken we een gebedsagenda.

Waar bidden we voor op deze avonden? Om Gods leiding bij onze plannen. Maar ook voor al die mensen die op onze weg komen, met hun problemen. Voor hen die moeten wennen aan onze maatschappij. Voor vluchtelingen met hun onzekere situatie, hun slopende procedure. Voor mensen met ernstige gezondheidsproblemen.

Bijbelstudie in Farsi

Op donderdagmiddag wordt er al enige jaren een interkerkelijke bijbelstudie voor Farsi-sprekenden gehouden in het “Koetshuis” te Schalkhaar. De drijvende kracht is steeds Henk Visscher uit Apeldoorn geweest. Nu is met hem overlegd dat deze bijbelstudie onder onze vleugels voortgezet zal worden. We zijn broeder Visscher zeer erkentelijk voor zijn werk onder asielzoekers in Schalkhaar!

Deze bijbelstudie is een mooi voorbeeld van doelgroep gerichte activiteiten, die vanuit de interculturele gemeente opgezet kunnen worden.

Andere plannen

Dit alles is nog maar een begin van wat er mogelijk is. We staan open voor contacten met mensen van andere culturen in Deventer. Het levert regelmatig goede ontmoetingen op, waarbij je merkt dat er veel christenen een heel klein netwerk hebben.

Er zijn plannen om te helpen met taalles (Nederlands). Mogelijk komen er sportieve activiteiten op het programma. En zou het mogelijk zijn een Insjalla cursus in Deventer te houden (voor christenen)? Of een Al Massira cursus (voor moslims)?

Op 16 mei is er een Lentemarkt bij de Koningskerk. De opbrengst is voor nieuwe vertaalsetjes in de kerk. Geen wonder dat de deelnemers aan ICF hier graag hun medewerking aan verlenen!

Inspiratie

Regelmatig is er de gelegenheid om ons te laten inspireren voor onze missionaire opdracht. Zo zijn we op 13 februari met z’n vieren naar Veenendaal geweest voor een verkenningsavond over pionieren. De missionaire consulenten van de CGK, Petra de Jong en ds. Peter Visser, hebben ons bijgepraat over aantrekkelijke mogelijkheden om samen met anderen nieuwe wegen te ontdekken.

Binnenkort zijn er een paar andere mogelijkheden om inspiratie op te doen:

  • 21 maart, Veenendaal, jubileumdag St. Gave
  • 28 maart, Bunschoten, Naïma vrouwendag St. Evangelie & Moslims

Meer informatie op onze website.