Welkom bij ICF Koningskerk Deventer

Een interculturele gemeente in oprichting…

De naam ICF staat voor International Christian Fellowship. Deze naam drukt uit dat de kerk van Jezus Christus niet beperkt tot of gebonden is door één of enkele culturen, talen, enz., maar culturele grenzen overstijgt. In de kerk van Christus zijn mensen verenigd door het geloof in Jezus Christus, hun Verlosser. Als zodanig zijn ze ook aan elkaar gegeven, met alle onderlinge verschillen die er zijn. Samen vormen ze de kerk van Christus.

Onder de naam International Christian Fellowship zijn wereldwijd diverse interculturele kerken en groeperingen actief. Ook in Deventer is er sinds jaar en dag een gemeenschap waaraan deze naam is vergund. We verwijzen naar de vermelding op deze pagina.

Op deze webpagina presenteert zich een nieuw initiatief van de Koningskerk te Deventer om als kerk de verbinding te leggen tussen christenen van diverse culturen in onze stad.

Klik hier om informatie via email.