Hoe we dit jaar begonnen zijn

In het nieuwe jaar zijn de samenbindende activiteiten onverminderd voortgezet. Elke zondag ontmoeten we elkaar als mensen van verschillende herkomst in en rond de kerkdienst in de Koningskerk. Na de dienst leven we met elkaar mee rond de koffie en bidden we voor elkaar.

Op donderdag is er elke week het middaggebed in het House of Joy (St.Gave, in de Ontmoeting, Nieuwstraat 21). We staan stil bij een aantal verzen uit de bergrede, Matteüs 5-7, bidden en lunchen met elkaar. Deze dag zijn er op deze plek ook de taalgroepen voor vrouwen (in de ochtend) en de mannen (in de middag). Daar zitten we dus mooi tussen. En er is een groepje dat zich voorbereid op de doop.

Afgelopen zaterdag was onze maandelijkse activiteit. We ontmoetten elkaar in de Koningskerk, met een heerlijke maaltijd, klaargemaakt door onze Afghaanse broeder Sarder. We hebben gesproken over ‘groei en bloei’ vanuit Markus 4, de gelijkenis van de zaaier. Samen een lied zingen en gebed hoort er ook bij. En Marion heeft een activiteit met de kinderen verzorgd. Het was een mooie avond.

De volgende keer is gepland op 12 maart, na de kerkdienst. Dan hopen we samen te lunchen.