We lezen het boek Openbaring

Met het bijbelleesplan lezen we deze maand in het boek Openbaring.

Lees Openbaring 1:1-8 en Openbaring 22:1-7, 17

In Openbaring 1 legt Johannes, de schrijver, uit dat hij dit boek in opdracht van God schrijft en dat het gaat over wat er gebeurt en wat er zal gebeuren.

Een paar dagen geleden las ik het boek openbaring non-stop door; in minder dan een uur. Het was net een toneelstuk waarin de schijnwerper tussen twee plekken heen en weer gaat; de aarde en de hemel.

Als de schijnwerker op de hemel staat gericht zien we een troon. We zien een Lam dat geslacht is.  We zien en horen aanbidding. We zien een grote groep mensen die voor hun geloof vervolgd werd en hoe God hun de tranen afwist. We horen de proclamatie dat Gods’ Gezalfde voor eeuwig Koning zal zijn. We zien veel mensen die blij zijn en feest vieren en de Heer prijzen voor deze overwinning. Je hoort een stem vanuit de tempel in de hemel die het oordeel van God over het kwaad aankondigt.

Als de schijnwerper op de aarde staat dan zie je angstaanjagende dingen gebeuren: oorlog, honger, dood, enorme natuurrampen. Je ziet dat mensen willen vluchten maar het lukt niet. Je ziet mensen die ondanks de vele rampen toch door blijven doorgaan met een goddeloos leven. Je ziet hoe de gelovigen in het Lam, dat geslacht is, worden achtervolgt. Je ziet machtige heersers. Je ziet dat onder de invloed van de duivel een heerser wonderen kan doen en dat bijna alle wereldbewoners hem gehoorzamen. Je ziet dat de duivel wordt vastgebonden, vrijgelaten en overwonnen.

In de laatste scène zien we hoe het is als het kwaad is overwonnen. Het laat zien hoe het is als alles nieuw en hersteld is. God woont dan weer bij de mensen. Er zal geen vervloeking meer zijn, maar alleen een perfecte relatie met God en zijn Lam.

Volgens mij laat God dit boek door Johannes schrijven om ons hoop en perspectief te geven. Zo vaak, ook bij het lezen van dit boek, kunnen we ons blindstaren op iets dat onbegrijpelijk en angstwekkend is. We leven midden in rampen en moeilijkheden. God belooft herstel en vernieuwing. Daar kunnen we ons elke dag aan vast houden om staande te blijven en de moed niet te verliezen.

Wat God zegt is waar en het gebeurt. Wat heerlijk dat we God kunnen loven omdat Hij alles zal herstellen en hoe goed dat we ook met alles wat moeilijk en bijna ondraaglijk is naar God kunnen gaan.

Marion