Onze kerstviering

Hebben jullie fijne Kerstdagen gehad? Het is voor ICF Deventer in elk geval goed begonnen op zaterdagmiddag. Voor de kerstavond singin hebben we heerlijk gegeten en we stonden stil bij het geschenk van Gods liefde, het kind van Bethlehem. We krijgen nieuw leven als we ons hart aan Hem geven.

Heel fijn dat jullie er waren. Sarder heeft het Afghaanse hoofdgerecht gemaakt. Speciale dank voor het eten dat velen hebben meegebracht van huis.