Samen de bijbel lezen in 2023

We zijn in 2023 opnieuw begonnen de Bijbel helemaal door te lezen.

We willen samen de bijbel, het woord van onze Heer, gaan lezen in twee jaar. Ga je meedoen?

Het is mooi om elke dag de bijbel te lezen. En om dat samen te doen als het kan. Om in gesprek te gaan over wat je gelezen hebt. Twee aan twee, of in het gezin, of in een kring van de kerk. Ook in de wekelijkse samenkomst kunnen we delen wat we gelezen hebben, en elkaar helpen beter te begrijpen wat God ons duidelijk wil maken.

In de maand januari lezen we Genesis en Markus. Het rooster is o.a. te volgen via de volgende links:

Misschien hik je er tegenaan om in twee jaar de hele bijbel door te lezen. Is het niet moeilijk vol te houden? Wees niet te streng voor jezelf. Het kan door omstandigheden gebeuren dat je achterop raakt. Als het te veel wordt, is het lastig de achterstand weer in te halen. Maar moet dat dan? Soms is het beter om gewoon de draad weer op te pakken bij wat op dat moment op het rooster staat. Wat je gemist hebt, komt wellicht in een volgende ronde wel weer terug.

Moet je vanaf het begin meedoen? Dat is niet per se nodig. Ook als je op een later moment instapt, kun je volop meedoen en profiteren van de rijkdom die God ons geeft door zijn Woord.

Ideeën om samen de bijbel te lezen:

  • Lees de bijbel in het gezin op vaste tijden.
  • Spreek af om regelmatig samen een bijbelgedeelte te lezen.
  • Lees de bijbel alleen, en deel wat je is opgevallen met anderen in je familie, vriendenkring, geloofsgenoten, enz.
  • Deel ervaringen op Facebook, Instagram, WhatsApp enz. Maak eventueel je eigen groep of pagina hierover.