In de krant

Deze week in Deventer Post, een huis-aan-huis blad.

‘Goed om de verbinding te zoeken’
Plan voor interculturele kerk
Door Leo Polhuys

Een gemeenschap waar mensen uit verschillende culturen en achtergronden zich thuis voelen. Dat idee staat dominee Evert Everts uit Schalkhaar voor ogen. Hij bekijkt momenteel de mogelijkheden voor een interculturele kerk in Deventer.

SCHALKHAAR/DEVENTER – Everts zet eerst even iets recht. “Ik hoor mensen wel spreken over een multiculturele kerk, maar het gaat om een intercultureel initiatief. In een multiculturele kerk heb je aandacht voor andere culturen en sta je daar open voor. Er is ruimte voor anderen. Maar de kerk blijft in feite hetzelfde en de Nederlandse cultuur overheerst. Maar als iets intercultureel is, worden er ook mensen in de leiding opgenomen en is er niet een bepaalde cultuur die voorop staat.”

Spannend
De 54-jarige predikant uit Schalkhaar geeft toe: “Het is spannend om te zien hoe het nu verder gaat, we zijn nu zover dat er concrete stappen kunnen worden gezet.” Everts heeft van zijn eigen kerk, de Samenwerkingsgemeente 3g, die in de Koningskerk bij elkaar komt, vrijstelling gekregen om zich aan zijn nieuwe taak te wijden. “Op dit moment ben ik vooral bezig om veel persoonlijke contacten te leggen met mensen die een migratieachtergrond hebben. De Koningskerk heeft goede contacten met mensen uit het asielzoekerscentrum en in de kerkdiensten zie je regelmatig Afrikanen of mensen uit Iran. De laatste groep groeit op dit moment. Speciaal voor hen wordt er in hun taal het Farsi, vertaald. Voor deze groep zijn er ook speciale maaltijden. Toch zijn lang niet alle groepen even makkelijk te bereiken en daarom zoeken we naar manieren om deze mensen toch te betrekken bij de kerk en zich er thuis te laten voelen. Overal wonen mensen met een migratieachtergrond, of het nu Turken zijn of Eritreeërs”

De dominee weet waar hij over praat want hij was voor zijn terugkomst naar Nederland, elf jaar geleden, zes jaar zendeling in het Midden-Amerikaanse Guatemala. “Daar moesten we natuurlijk ook de taal leren en ons de cultuur eigen maken en deze ervaring komt me nu goed van pas bij de contacten met de mensen hier.” Volgens Everts kan het nog alle kanten op. “Misschien komt het tot een eigen gemeente die zelf kerkdiensten gaat houden, misschien gaan we eerst kijken of we in aanvulling op de reguliere diensten iets kunnen doen, bijvoorbeeld een verlenging met intercultureel karakter, of maaltijden. Op dit moment wordt een voorbereidingsteam gevormd. In de loop van dit jaar moet er dan meer duidelijkheid komen. In elk geval zal het een initiatief worden waarin mensen met een migratieachtergrond zelf mede de leiding hebben. Er moeten wel wat hobbels worden genomen. Welke taal gaan we bijvoorbeeld gebruiken?” Het is volgens Everts zeker niet de bedoeling mensen weg te trekken uit reeds bestaande Frans- of anderstalige kerkgemeenschappen in Deventer. “Maar het is wel goed om contacten te leggen en de verbinding te zoeken zodat we van elkaars bestaan weten.”