Maandenlang online

Vanwege de corona-pandemie moesten we de maaltijden begin vorig jaar opschorten. We wisten niet dat het voor zolang zou zijn. We zijn online verder gegaan. Wekelijks is er een ontmoeting via Zoom, op zaterdagavond. Een vaste groep van ongeveer 25 bezoekers is met elkaar verbonden om elkaar te spreken, samen een bijbelgedeelte of thema te behandelen, een paar liederen te beluisteren te bidden. Er wordt intensief met elkaar meegeleefd.

Ook het Startteam komt online bij elkaar, in elk geval om de week op maandagavond. Vrijwel maandelijks is er een andere ontmoeting ter bezinning, meestal op zaterdagochtend.

Een andere activiteit is de Al Massira-cursus. Deze wordt vooral door Farsi-sprekenden onder ons gehouden. Eerst heeft een kleine groep de hele cursus intensief behandeld, met het doel dat alle deelnemers vervolgens zelf leiding zouden geven aan een nieuwe groep. Dat is ook gebeurd, en ook deze ronde is al weer afgerond. Nu is er een nieuwe ronde aan de gang, waarbij weer andere deelnemers betrokken zijn, zelfs tot in Iran. We zien het als een mooie voorbeeld dat de gedachte van ‘vermenigvuldiging’ wel degelijk werkt.