Samen eten, zingen en bidden

De vorming van onze nieuwe interculturele (wijk)gemeente wordt vooral zichtbaar in onze samenkomsten op zondagmorgen rond de kerkdienst in de Koningskerk en het middaggebed op donderdag. Verder is er maandelijks een speciale activiteit.

In 2020 zijn we begonnen met onze ontmoetingen. Op deze avonden waren ongeveer 40 mensen aanwezig, van meer dan tien nationaliteiten. De meeste aanwezigen hebben iets te eten meegenomen, dat op een buffet gedeeld werd.

Na het eten stonden we stil bij een bijbelgedeelte, zongen we enkele liederen in diverse talen en was er tijd voor gebed in groepen.